“สุรเกียรติ์” นายกสภา มทร.อีสาน บรรยายพิเศษ ย้ำกลุ่มราชมงคลต้องร่วมมือกันก้าวผ่านสังคมใหม่ พร้อมตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน […]