วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมเสวนาในหัวข้อ Impact Summit: Global Connection & Global Learners ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย และเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการทำความร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยโดยการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกงานระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
คณะบริหารธุรกิจ /ภาพ

More from my site