บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด ผู้ให้บริการ Double A fastprint โดยการประสานของอาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมสนับสนุน
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา โดยการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ณ จุดบริการ Double A fastprint กว่า 2,000 จุด ทั่วประเทศ

มทร.อีสาน ขอขอบคุณ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด ผู้ให้บริการ Double A fastprint เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

ยุพาพรรณ คนกระโทก/ข่าว
สุภาวดี พบพิมาย /ภาพ

More from my site