วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มทร.อีสาน ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ในการเข้าศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นคณะครูที่สอนสายการเรียนคณิตศาสตร์ – วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี อาจารย์ จารุพงษ์ บรรเทา ให้การต้อนรับ นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้นำเยี่ยมชมประติมากรรมหุ่นฟางยักษ์ ณ ศูนย์หนองระเวียง รวมถึงนำชมการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ นำเยี่ยมชม

จิตสุภา ประหา /ข่าว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ภาพ

More from my site