วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและโครงการพิเศษ ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมงาน การประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์งาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ร่วมแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site