มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน

มทร.อีสาน วิทยาเขตสก […]