วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ วิวัฒนาการกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย และความเชื่อมโยงการพัฒนาระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ยังได้มีการหารือ เรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน และ การรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว – ภาพ

More from my site