วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ที เอ็น จี โคออพเพอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณสิทธิศักดิ์ พันธ์สุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮฟวี่ 34 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย คุณภากรณ์ ปู ผู้จัดการ และบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด นำโดย คุณชัยชาญ โอปนายิกุล Industrial Sales Director และมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้ง 3 บริษัทร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ของ มทร.อีสาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง มทร.อีสาน เป็นผู้นำในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านระบบขนส่งทางรางให้พร้อมรองรับกับการเจริญเติบโตของประเทศไทย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ภาพ

More from my site