วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัล และผ่านการคัดเลือกเป็น 10 ผลงานสุดท้าย เพื่อแสดงผลงานและนำเสนอในโครงการประกวดโชว์ไอเดียสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ upcycling design contest : SCG ณ SCG Experience Center (CDC) โดยมีโจทย์การออกแบบ Upcycling think from waste ต่อยอดของเหลือใช้ สร้างแรงบันดาลใจจากเศษวัสดุ ออกแบบผลงานจากวัสดุเหลือใช้ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ตลอดจนสินค้าปลายทางที่ผู้บริโภคใช้จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ในเครือ SCG เพื่อมาดัดแปลงเป็นของใช้หรือสินค้าเพื่อจำหน่ายต่อไป

  1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง, เศษกระเบื้อง, ก้อนอิฐ
  2. กลุ่มธุรกิจกระดาษ เช่น เศษกระดาษจากการผลิต, กล่องกระดาษลังที่ใช้บรรจุของแล้ว
  3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีคอลล์ เช่น ท่อที่เหลือใช้, รั้ว, ระแนงต่างๆ

ทั้งนี้ผลการประกวดปรากฎว่า นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงานชื่อ “Sack Strap” และ นายปฎิภาณ อย่างกลั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ในผลงานชื่อ “Sub Table”

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site