รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ชื่นชม มทร.อีสาน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

วันที่ 20 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน จับมือ สวทช. และภาคีเครือข่าย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาชุมชนเมืองร้อยเอ็ดสู่ความยั่งยืน ด้วย “Smart Tambon Model”

วันที่ 20 พฤศจิกายน […]

นศ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.อีสาน โชว์สุดยอดไอเดียเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุเหลือใช้ คว้าอันดับ 3 ของประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน […]