อาจารย์ระบบราง จากวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ “เช้านี้ที่โคราช” เชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

วันที่ 19 พฤศจิกายน […]