วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นางจันทนา อริยะวุฒิพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนถุงนอนสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าพักในอาคารเรียน ศูนย์หนองระเวียง ได้นำส่งถุงนอนจำนวน 1,300 ชุด พร้อมสำหรับบริการผู้เข้าพัก โดยมีอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ผอ.ภานุมาส เรืองทิพย์ อ.ดร.กุณฑิกา เวชกลาง หน.ศูนย์อนุรักษ์ฯ ตรวจเช็คและขนย้ายถุงนอนเข้าจัดเก็บในอาคารโดมด้านหน้าเรียบร้อย พร้อมส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบแจกจ่ายให้ผู้เข้าพักต่อไป ขอขอบคุณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.อีสาน นายกฤช นฤสิงห์สำราญ ที่ประสานบริษัทฯ ในการให้การสนับสนุนในครั้งนี้

ยุพาพรรณ คนกระโทก ข่าว
อภิรฎี ไชยบุตร ภาพ

More from my site