วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประจำศูนย์หนองระเวียง ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site