วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมหารือร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site