วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ทีมข่าวจากสำนักข่าว comberry (https://comberry.com/) ซึ่งเป็นสื่อต่างชาติ ได้เข้าสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ยวกับ การที่สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์ให้นักศึกษาใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยทุกคน โดยหากมีใครไม่ใส่หมวกกันน็อคนักศึกษาจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ด้วยการใส่หมวกกันน็อคทุกคนเป็นเวลา 15 นาที ก่อนเข้าเรียน ทั้งนี้การสัมภาษณ์ในวันนี้จะมีการออกอากาศที่ประเทศเยอรมนี และทางสื่อออนไลน์ของ comberry เร็ว ๆ นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว – ภาพ

More from my site