นักวิจัย มทร.อีสาน ภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” กับโครงการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา จิมทอมสัน เทศบาลตำบลพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนชาวพิมาย
ร่วมจัดนิทรรศการ เทศกาลเที่ยวเมืองพิมาย ณ บริเวณที่จอดรถอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
6-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
• ชมนิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองเก่าพิมาย ด้วยภาพถ่าย
• ท่องเที่ยวในชุมชนด้วยแผนที่เสมือนจริง นำโดยนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา
• การเปิดตัวภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย • แมวสีสวาดสูง 3 เมตร
• เรืออีโปง จากต้นตาล ฝีมือปราชญ์ท้องถิ่นวัย 86 ปี

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น. : กิจกรรมสอนวาดภาพ และภาพพิมพ์โดยครูแดง (ครูสุริชัย ศิริบูรณ์) โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น. : สาธิตการไหว้ครูมวยพิมาย โดยครูเที่ยง มวยดี

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 15.30 น. : พิธิเปิดงานนิทรรศการชวนพี่มาเมือง เมืองพิมาย และเสวนา “ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย”

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น. : “ตามรอยงานศิลป์ถิ่นกำเนิด” โดยครูประนอม ไชยวิชิต ประธานภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย

• พิเศษ : รับของที่ระลึกหมี่พิมายทำมือ แผนที่มรดกวัฒนธรรม ท่องเที่ยวชุมชนแบบเสมือนจริง (จำนวนจำกัด)

อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ /ข่าว
ภาพโดย
นายธเนศ วิฑิตกูล
นายภัทรศักดิ์ สิมโฮง
นายภาณุวัฒน์ ศิริกัน
นายพหลยุทธ บุตรจู

More from my site