วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน /ภาพ

More from my site