มทร.อีสาน จับมือ สกสว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา “คงคุณ” สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง

วันที่ 14 พฤศจิกายน […]