วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กว่า 40 คน เดินทางไปร่วมกันพัฒนาพื้นที่ เก็บกวาด ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

สำหรับคณาจาร์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ต้องการอาสาเข้าร่วมเป็นจิตอาสา สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ทุกวัน

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
สุพรรณี ศรีวงค์ /ภาพ

More from my site