นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล สถิติสูงสุดอันดับ 2,3,4 ประเภทรถยนต์ประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ในวันที่ 11- 12 พฤศจิกายน 2562 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว-ภาพ

More from my site