วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ประชุมหารือกับเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการสร้างถนนเส้นใหม่ที่จะตัดผ่านด้านหลังทั้งสองมหาวิทยาลัย และมุ่งตรงออกไปยังเส้นวัดศาลาลอย ซึ่งใช้งบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาลนครนครราชสีมา โดยความคืบหน้า และรายละเอียดการสร้าง ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจะดำเนินการสร้างโมเดลแบบแผน และนำมาสรุปเส้นทางการจราจรอีกครั้ง ทั้งนี้จากที่ประชุม มทร.อีสาน พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างทางดังกล่าว

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site