มทร.อีสาน หารือร่วมกับ มรภ.นครราชสีมา และ เทศบาลนครนครราชสีมา เตรียมการสร้างถนนผ่าน 2 มหาวิทยาลัย สู่วัดศาลาลอย

วันที่ 12 พฤศจิกายน […]