วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาโปรแกรมช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติพื้นฐานทางราง ณ สถานีรถไฟ จิระ จังหวัดนครราชสีมา โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านระบบราง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน /ภาพ

More from my site