วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และอาจารย์จากสถาบันระบบรางฯ ของมหาวิทยาลัย ได้ฝึกอบรมการใช้งาน “ชุดฝึกระบบการขนส่งและการควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด แนะนำรูปแบบการทำงานของตัวเครื่อง โดยจัดอบรม 3 รายการ คือ ชุดระบบสาธิตการควยคุมการเดินรถไฟ ชุดฝึกควบคุมรถไฟระบบอัตโนมัติ และชุดฝึกระบบขับเคลื่อนรถไฟ ทั้งนี้หลังจากที่อาจารย์ได้รับการอบรมแล้ว จะมีการนำไปใช้การเรียนการสอนกับนักศึกษาของ มทร.อีสาน ต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
สถาบันระบบรางฯ /ภาพ

More from my site