วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมให้การต้อนรับ คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธาน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ในการประชุมหารือคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

โดยมีสรุปการประชุมดังนี้
– ด้านความคืบหน้าความร่วมมือด้านพัฒนาการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) ซึ่งสภาวิชาการของ มทร.อีสานไฟเขียวพร้อมเปลี่ยนตามที่ภาคเอกชนต้องการ
– ด้านความคืบหน้าความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดยคณะกรรมการได้เสนอหลักการทำการเกษตรแบบวิถี เกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ ซึ่งได้ลงทุนด้วยทุนส่วนตัวของตนเองประมาณ 20 ล้าน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และได้ทำการทดลองกับแปลงทดลองทั้งข้าว และพืชผลอื่น ๆ หนึ่งในแปลงทดลองที่เห็นผลชัดเจนเป็นของคุณบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ซึ่งหากทาง มทร.อีสาน มีความสนใจยินดีที่จะเข้ามาช่วย ทั้งนี้ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ การจัดการกับโรคที่ยังคงต้องร่วมกันแก้ไขก่อน นอกจากนี้มทร.อีสาน ได้นำเสนอโครงการวิจัยศึกษาปลูกกัญชาเพื่อแพทย์แผนไทย โดย มทร.อีสาน เป็นหนึ่งใน 4 แห่งที่ได้รับที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ปลูกกัญชาได้
– ด้านความคืบหน้าความร่วมมือการพัฒนา SMEs ซึ่ง มทร.อีสาน มีสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนอยู่แล้ว คุณถาวรจึงเห็นว่าศูนย์นี้อาจจะใช้งบประมาณจาก สพร. ภาค 5 เพื่อตั้งเป็นศูนย์ Robotic & Automation โดยจะขอบริจาคเครื่องจักรจากบริษัท และทำเป็น Training Center

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้นำเยี่ยมชมสถาบันชุณหะวัณฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน และที่ตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย ที่อาคารสำนักงานสถาบันฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site