https://www.facebook.com/WanMaiThaiPBS/videos/428132114557208/?t=4145

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS ในหัวข้อเกี่ยวกับ งานเทศกาลหุ่นฟาง ซึ่ง มทร.อีสาน ได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา ในการสร้างพื้นที่ศูนย์หนองระเวียงให้เป็น Unseen แห่งใหม่ของประเทศไทย ในการนำศิลปะและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วแประเทศมาร่วมสร้างผลงาน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยได้ปิดให้เเข้าชม เพื่อเร่งฟื้นฟูภูมิทัศน์ พร้อมกับเตรียมจัดแสดง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ เตรียมเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ พร้อมกับเปิดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ที่ มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมีหน่วยงานที่สนองพระราชดำริฯ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานกว่า 2,000 หน่วยงาน

นอกจากนี้ยังมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม “เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์” ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.สุภาธินี กรสิงห์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และการแสดงจากนักศึกษาชมรมพื้นถิ่นอีสาน ของ มทร.อีสาน ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเป็นจำนวนมาก

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ และ ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ