วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ เพื่อศึกษางานวิจัยและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ มทร.อีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา / ข่าว -ภาพ
จิตสุภา ประหา / เรียบเรียง

More from my site