วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2562 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมงานนักศึกษาผู้มีจิตอาสาลงพื้นที่พัฒนาศูนย์หนองระเวียง โดยมีการทำความสะอาดแนวรั้ว พื้นที่ลานจอดรถ และอาคารเรียนรวม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โนโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
อภิรดี ไชยบุตร /ภาพ

More from my site