วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าสันติวัน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 955,442.75 บาท โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินและผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต /ภาพ
จิตสุภา ประหา / เรียบเรียง

More from my site