เปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 มทร.อีสานจัดยิ่งใหญ่ รวบรวมความรู้ด้านทรัพยากรไทยจากหน่วยงานทั่วประเทศมาจัดแสดง

วันที่ 29 พฤศจิกายน […]

“สุรเกียรติ์” นายกสภา มทร.อีสาน บรรยายพิเศษ ย้ำกลุ่มราชมงคลต้องร่วมมือกันก้าวผ่านสังคมใหม่ พร้อมตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน พร้อมแล้ว 99% รวมพลังสามัคคีเก็บงานช่วงโค้งสุดท้าย Big Cleaning Day เตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จากทั่วประเทศ

วันที่ 26 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน เดินสายประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เชิญชวนร่วมงาน 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. นี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน

มทร.อีสาน วิทยาเขตสก […]