วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนตุลาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Green ใต้ร่มชมหุ่นฟาง” ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมงานสภากาแฟ จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมานั้นจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสมาพบปะหารือร่วมกันแบบไม่เป็นทางการนัก โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนและสำหรับเดือนตุลาคมนี้ มทร.อีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีของวง อองซอมเบิล (Ensemble) ประเภทเครื่องสาย บรรเลงสดระหว่างการจัดงาน พร้อมทั้งได้นำผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสาน จากทุกวิทยาเขตมาร่วมจัดแสดงให้ผู้สนใจได้รับชมภายในงาน

ทั้งนี้ภายในจัดได้ขึ้นในแนวคิด “Green ใต้ร่มชมหุ่นฟาง” เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ซึมซับกับบรรยากาศแบบธรรมชาติของศูนย์หนองระเวียงโดยแท้จริง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมหุ่นฟางซึ่งนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประกอบจัดงาน และยังเชื่อมโยงไปถึงการที่ มทร.อีสาน จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน –  5 ธันวาคม 2562 อีกด้วย

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟ แก่ นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการค้าสตาร์ทอัพ และกิจการพิเศษ กอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site