วันที่ 28 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในการมาติดตามความเรียบร้อย การเตรียมพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นี้ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ