วันที่ 27 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายจำนง เข็มพล บิดาของ นายพิริยะ เข็มพล ข้าราชการบำนาญและอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถึงแก่กรรม โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาชั้นสอง วัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งมีกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562 และมีพิธีพระราชทานเพลิง วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น ณ เมรุ วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /รวบรวมภาพ