มทร.อีสาน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในการมาติดตามความเรียบร้อยการเตรียมพื้นที่รับเสด็จ วันที่ 29 พ.ย. นี้

วันที่ 28 ตุลาคม 256 […]