วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครอบครัวผู้บริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วยผู้แทนครอบครัวผู้บริจาคกว่า 80 ครอบครัวจากตำบลหนองระเวียง ตำบลมะเริง และพื้นที่โดยรอบศูนย์หนองระเวียง

การประชุมนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่