วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 49 พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ อ.ณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนา และอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณสวัสดิ์ ทิศกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการการศึกษา และ พ.ต.ท.ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร สารวัตร ตำรวจภูธร ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยโครงการออกค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 49 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา ดำเนินงานโดยชมรมอาสาพัฒนา องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ในการออกค่ายฯ ครั้งนี้ สมาชิกชมรมได้ร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานรวม 10 วัน และมีสมาชิกร่วมออกค่ายทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

ทั้งนี้ชมรมอาสาพัฒนาได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทั้งด้านสถานที่และงบประมาณ จากศิษย์เก่าชมรมอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site