วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับคณะทีมงานจากรายการ “Kid rangers ปฎิบัติการเด็กช่างคิด” จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในการเข้าถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการสร้างหุ่นฟาง ณ เทศกาลหุ่นฟางโคราช มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง โดยมี อ.บุญเกิด ศรีสุขา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน (ผู้ริเริ่มการทำหุ่นฟาง) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นผู้แนะนำและให้แนวทางแก่น้อง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในรายการ ทั้งนี้จะมีการออกอากาศช่วงเดือนธันวาคม 2562 นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /รวบรวมภาพ

More from my site