ประชุมติดตามการเตรียมพร้อม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้นำชุมชนรอบศูนย์หนองระเวียง

วันที่ 24 ตุลาคม 256 […]