วันที่ 24 ตุลาคม 2562 แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา ณ อาคาร 6 ชั้น 1 แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ โดยมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการอย่างเนืองแน่น

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site