วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอ็สเอมอีอย่างยั่งยืน จัดอบรมให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง “การซ่อมรถเข็นและรถโยกแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จังหวัดสุรินทร์” ณ ศูนย์เทคโนโลยีชุณหะวัณ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา นำโดย ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม และคณะวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมี ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการพร้อมด้วยนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์เข้าอบรมจำนวน 20 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.วิศรุต กระบวนสืบ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ มาตรวจเยี่ยมและมอบใบประกาศให้ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้พิการสามารถซ่อมและสร้างรถเข็นและรถสามล้อโยกได้เอง และสามารถนำไปต่อยอดสร้างศูนย์พัฒนากายอุปกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site