วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน และโครงการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในปี 2563 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษา มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มทร. อีสาน และโครงการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ซึ่งกำหนดจัดงานในปี 2563

กองพัฒนานักศึกษา /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่