วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง นายก อบต.หนองระเวียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกองพัฒนานักศึกษา เข้าประชุมร่วมกับครอบครัวผู้บริจาคที่ดินให้แก่วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 80 ครอบครัว เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคสนาม ซึ่งเป็นศูนย์หนองระเวียงในปัจจุบัน โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวแทนทั้ง 80 ครอบครัว ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯถวายรายงานเกี่ยวกับการบริจาคที่ดินจำนวน 2,500 ไร่ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้กว่าจะมาเป็น มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง เริ่มจากการได้รับบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคสนาม วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โดยมีเจ้าอธิการทองมาก อโสโก (พระครูมาก) เจ้าอาวาสวัดโตนด และเจ้าคณะตำบลหนองระเวียง ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธนู แสวงศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วทอ.) ในขณะนั้น ร่วมกันจัดหาที่ดินในตำบลหนองระเวียงและตำบลใกล้เคียงสำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคเพื่อการเร่งรัดพัฒนาชนบท (ศทรพ.) โดยราษฎรผู้ครอบครองที่ดินมีจิตศรัทธายกที่ทำกินให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อการดังกล่าว และมีพิธีเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคสนามไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2512

ยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง