ร่วมพลังจิตอาสา นศ.โปรแกรมวิชาช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จัดเตรียมพื้นที่ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ รับเทศกาลออกพรรษา

ร่วมพลังจิตอาสา นักศ […]