สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มทร.อีสาน จัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ RMUTI FUNRUN 2019 ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 […]