วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา อ.สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้นำนักศึกษา ร่วมกันส่งมอบเงินบริจาค แก่ คุณติ๊ก ชีโร่ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ซึ่งดำเนินโครงการ ปั่นเดี่ยวเยียวยา ซับน้ำตาน้ำท่วมอีสาน โดยการปั่นจักรยานรับบริจาคจากกรุงเทพมหานคร ไปยัง จ.อุบลราชธานี ซึ่ง มทร.อีสาน โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เปิดรับบริจาคเงินล่วงหน้าเพื่อร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ก่อนที่คุณติ๊กจะเดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้ร่วมมอบเงินจากการเปิดรับบริจาคช่วยน้ำท่วม ณ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ที่ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อีกด้วย

โดย ติ๊ก ชีโร่ หรือชื่อจริง มนัสวิน นันทเสน มีชื่อเดิมว่า ศิริศักดิ์ นันทเสน เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทร.อีสานในปัจจุบัน) และเป็นผู้ประพันธ์และขับร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกทั้งยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในงาน 60 ปี เทคโน ตะโกรายเมื่อปี 2560 ด้วย

เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา / ภาพ
ยุพาพรรณ คนกระโทก / ภาพเคลื่อนไหว
อภิรฎี ไชยบุตร / ข่าว
จิตสุภา ประหา / เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site