วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสา นำสิ่งของที่ได้รับจากผู้มีจิตอาสาในจังหวัดนครราชสีมาผ่านศูนย์รับสิ่งของของชมรมฯ บริเวณด้านหน้า มทร.อีสาน ที่เปิดรับน้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จนกระทั่งในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ชมรมจิตอาสา และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง ของใช้จำเป็นต่างๆ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบผ่านศูนย์ช่วยเหลือ คุณบิน บรรลือฤทธิ์ ทั้งนี้ ชมรมจิตอาสา เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเจตนารมณ์ในการรวมตัวกันของนักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้เสียสละ และมีจิตอาสา ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ของนักศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีจาก กำลัง ความรู้ ความสามารถ ของ นักศึกษา มทร.อีสาน

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว-ภาพ