วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และชมรมจิตอาสา เป็นสื่อกลางนำความรักความห่วงใยของชาวโคราชสู่ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชา […]