วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ร่วมให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน ในการซ่อมรถไถD7 เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่หนองระเวียงบางส่วน ทำเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก และในการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นปอเทือง ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site