วันที่ 4 ตุลาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการผลิตรางเชื่อมยาว LWR ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตตาเลียนไทย สระบุรี ในการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนไปถึงกระบวนการเชื่อม และสุดท้ายเป็นกระบวนการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพของรอยเชื่อมรางซึ่งนักศึกษาได้รับการทดลองตรวจสอบงานจริงจากภาคสนาม ซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิทธิศักดิ์ พันธุ์สุระ อาจารย์ชำนาญพิเศษ และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอร์เรชั่น จำกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว – ภาพ

More from my site