ทีม Hope Rising Studio โดย นายคมกริช ธาระวานิช และนายพัสกร บุญแจ้ง นักศึกษาชั้นที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ซึ่งมี อ.ปุญญรัตน์ รังสูงเนิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลงานอนิเมชั่น เรื่อง “สู้เพื่อฝัน” เข้าประกวด กับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับนักเรียน/นักศึกษา พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ทั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายทีมทั่วประเทศ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย /ภาพ

More from my site